Rentgenodiagnostyka cyfrowa

Rentgenodiagnostyka cyfrowa

Specjalistyczne Centrum Stomatologii „Zarzecze” wyposażone jest w nowoczesny aparat rengenowski do zdjęć wewnątrzustnych wraz z cyfrową radiowizjografią firmy Kodak co pozwala na:

  • minimalizację dawki promieniowania niezbędnej do wykonania wysokiej jakości zdjęć
  • skrócenie do minimum czasu ekspozycji, w czasie którego wykonywane jest zdjęcie
  • natychmiastowe pojawienie się zdjęcia na ekranie monitora
  • możliwość maksymalnej redukcji dawki w przypadku konieczności wykonania zdjęć u dzieci i młodzieży (program pediatryczny)

Wszyscy lekarze posiadają aktualne, odnawiane co 5 lat uprawnienia do wykonywania zdjęć rtg (Dyplomy z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta).

Serdecznie zapraszamy!